Betingelser

betingelser hos Banken Fitness ApS

Generelle oplysninger

Banken Fitness ApS
Torvegade 2
6870 Ølgod
CVR nr.: 40830588
Telefon: 24919464
Email: rikke@bankenfitness.dk

§ 1. MEDLEMSKABET:

Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til BANKEN Fitness.

§ 2. MEDLEMSKORT:

Medlemskortet skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger man sin medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort. Kortet skal indlæses inden træning både i fitness og på hold. Har du glemt kortet skal du meddele det til personalet som skal fremmøde dig i systemet.

§ 3. VARIGHED:

PBS- og Dibs-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS- og Dibs-medlemskaber). Kontante medlemskaber (varighed af et døgn eller et år) kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 12 måneder. Medlemskaber og ubrugte klip refunderes IKKE.

§ 4. BETALING:

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-/DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS / Dibs opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS / Dibs. BANKEN Fitness, inaktivere medlemskabet ved for sen betaling og efter 3. rykkerskrivelse.

§ 5. FOR SEN BETALING:

Betales den løbende ydelse ved PBS- og Dibs-medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Udmeldelse kan ske ved personligt fremmøde i receptionens åbningstid eller på mail til kontakt@bankenfitness.dk. Udmeldingen er gældende når medlemmet har modtaget en kvittering på mail fra BANKEN Fitness.

§ 6. BERO:

Et PBS- og Dibs-medlemskab i BANKEN Fitness kan til enhver tid sættes på pause/ i bero. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 3 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af pause/bero skal ske i receptionen, eller via mail til kontakt@bankenfitness.dk hvor du modtager en kvittering via e-mail. Denne er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når BANKEN Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden.

§ 7. OPSIGELSE/ÆNDRING AF MEDLEMSKABER:

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring kan ske ved personlig henvendelse i BANKEN Fitness indenfor receptionens åbningstider eller ved at sende en mail på kontakt@bankenfitness.dk. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når BANKEN Fitness har modtaget denne og sendt en kvittering på opsigelse/ændring. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde Dips-aftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring med kvittering fra BANKEN Fitness.

§ 8. UMYNDIGE MEDLEMMER:

Er en person under 12 år kan der ikke tegnes medlemskab i BANKEN Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forælder eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved et underskrevet forældresamtykke udleveret til BANKEN Fitness. Unge fra 12 til 14 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i BANKEN Fitness.

§ 9. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE: AL TRÆNING SKER PÅ EGET ANSVAR:

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos BANKEN Fitness. BANKEN Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Ved behov for at tilkalde en ambulance skal man ringe 114 og vores adresse er Torvegade 2 6870 Ølgod.

§ 10. VÆRDIGENSTANDE:

Banken Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske i et aflåst skab i BANKEN Fitness. BANKEN Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade

 

§ 11. ORDENSREGLER:

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i BANKEN Fitness. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemskort: Medlemskort er personlig og misbrug eller udlån af dette, medfører bortvisning. Kortet SKAL medbringes til træning. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind. Har du glemt dit medlemskort, skal det meddeles til personalet som skal fremmøde dig i systemet.

Behandling af maskiner og udstyr: Vores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el.lign. Mobilsamtaler skal begrænses. Der henvises til hyggekrogen eller receptionsområdet.

Beklædning: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj. Af samme årsag er det heller ikke tilladt at træne i bar overkrop.

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for klubmedlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene og skal være ledsaget af et voksent medlem. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Varekøb: Vores produkter kan købes udenfor den bemandede åbningstid via overførsel på Mobilepay INDEN varen tages i brug/indtages. Tager man varen i brug/indtager den, inden man har betalt eller forlader man BANKEN Fitness inden der er overført for varen på Mobilepay, så anses det som tyveri og vil blive behandlet herefter. Det er muligt at få en vare debiteret på sin medlemsprofil,  men kun efter aftale med ejeren af centeret i den bemandende åbningstid. 

Doping: Doping accepteres IKKE. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

§ 12. DOPING: BANKEN Fitness accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

§ 13. UDELUKKELSE AF MEDLEM:

BANKEN Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§ 14. BØRN OG ANSVAR:

Medbringer man børn i BANKEN Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og BANKEN Fitness andre brugere. Børn må ikke færdes på egen hånd. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

§ 15. AFMELDING AF HOLDRESERVATION:

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 6 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 2 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

§ 16. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER:

BANKEN Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus én måned. Ændringer meddeles ved udsendelse af mail. Det er dit eget ansvar at have en korrekt mailadresse tilknyttet din medlemsprofil i BANKEN Fitness.

§ 17. FORTRYDELSESRET:

For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt, medmindre du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen, altså når medlemskaber er taget i brug.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i receptionen.

Bliv medlem

Start allerede i dag

Scroll til toppen

Book et møde

Book en aftale til et indledende møde med din coach eller personlige træner, hvis du ønsker et forløb hos os, sådan at i sammen kan afstemme forventninger og dato for opstart.

Ordensregler

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i Banken Fitness. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemskort: Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører en bøde på 500 kr. Kortet SKAL medbringes til træning, og du SKAL registrere din ankomst, også selv om døren er åben. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyr: Vores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug. Der må i øvrigt ikke anvendes kalk.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el.lign. Mobilsamtaler skal begrænses. Det er ikke ok, at optage maskiner blot fordi, at du lige skal tjekke dit Facebook feed. Der henvises til receptionsområdet.

Beklædning/hygiejne: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj, bar overkrop eller i bare tæer. Af hensyn til alle, så er du velkommen til at snuppe et bad både før og efter træning hvis det skulle være gået hen og er blevet nødvendigt.

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i receptionsområdet. Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene, og skal være ledsaget af et voksent medlem, faktisk skal det være en forælder (bonusforældre tæller naturligvis også). Babyer kan medbringes i lift/auto stol, hvis de ikke er til gene.

Drikkevarer: Har du andet end vand i din drikkeflaske, og her tænker vi på proteinshakes og lignende, så henviser vi til at du drikker det i omklædningsrummet eller ved receptionen. Dette er af hensyn til rengøring.

Doping: Doping accepteres ikke. Vi samarbejder med Anti Doping Danmark. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

Frameldning: Framelding af hold skal ske senest 6 timer før holdets start. Udeblivelse uden framelding udløser en bøde på 30 kr. 

Målvogter

Hvorfor vælge et målvogterforløb

På et målvogter forløb mødes vi én til én hver uge i 8 uger til en vejning og 45 minutters personlig træning. Vi taler om mad, træning, vaner og om hvad du ønsker der skal være sket når de 8 uger er gået. Målet er at finde MADRO, bevægelsesglæde og balance i hverdagen, sådan at du ikke føler at du skal være på kur hele tiden.

Træningen er tilpasset dig og målet er progression fremfor perfektion. Målet med træningen er at du får kendskab til træning, sådan at du fremadrettet kan sammensætte dit eget program og udvikle på det. 

Kontakt Rikke hvis du tænker at et Målvogter forløb er noget for dig. 

Pris

Målvogter
2500,-
2500,-

Bliv medlem

Bliv medlem i dag og få Rabatkort til Sportigan på 25%, basisprogram/gennemgang af maskiner og en Inbody vejning til en værdi af 75kr.

Priser

OPRETTELSE
50,-
50,-
Månedsmedlemskab
299,-
299,-
Månedsmedlemskab Ung
239,-
239,-
Månedsmedlemskab Senior
239,-
239,-
Årskort 3200,-
3200,-
2600,-
KLIPPEKORT - 10-KLIP
500,-
500,-
INBODY VEJNING
75,-
75,-
PROGRAMLÆGNING
150,-
150,-
Personlig træning pr. time
500,-
500,-
målvogter
1900,-
1900,-

Øvrige priser & gebyrer

Nyt kort
50,-
50,-
Udeblivelse fra holdtræning
30,-
30,-
Pause
100,-
100,-
100,-

Regler for opsigelse, samt bero-perioder. Se “Betingelser” 

Månedsmedlemskab for dig som er mellem 18-64 år og som ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Ungdomsmedlemskab for dig som er mellem 15-17 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Seniormedlemskab for dig som er over 65 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Årskort for dig som ønsker at betale for et år ad gangen og spare 10% på din træning.

Junior medlemskab Junior medlemskab for dig som er mellem 12 og 14 år, og som ønsker fri træning i maskiner med din forælder eller værge.

Klippekort for dig som ikke træner så ofte eller kun træner i BANKEN FITNESS når du er i byen på besøg. Gælder et år fra købsdato.

En dags træning for dig som er på besøg i byen eller gerne vil prøve vores faciliter af inden et eventuelt køb af abonnement.

 

 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.