Betingelser

betingelser hos Banken Fitness ApS

Generelle oplysninger

Banken Fitness ApS
Torvegade 2
6870 Ølgod
CVR nr.: 40830588
Telefon: 24919464
Email: rikke@bankenfitness.dk

§1. Medlemskabet Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos BANKEN FITNESS har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til BANKEN FITNESS. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på din medlemsprofil. BANKEN FITNESS benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf.

§2. Adgangskontrol Et medlem skal gøre brug af det til enhver tid gældende adgangsmiddel for at få adgang til centret. Kan medlemmet ikke få adgang til centret, rettes henvendelse til en medarbejder hos BANKEN FITNESS. Har medlemmet en tro på, at andre uretmæssigt har fået adgang til centret med medlemmets adgangsmiddel, skal medlemmet straks kontakte BANKEN FITNESS, som vil spærre den pågældendes adgangsmiddel og uden yderligere omkostninger erstatte dette. Har du glemt din adgangsmiddel, skal du henvende dig til en medarbejder og få ham/hende til at registrere din ankomst.

§3. Varighed Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget uden for centret) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

§4. Indmeldelse og betaling Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr, samt eventuelle køb eller bøder. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode på én gang. Medlemskaber hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder, skifter automatisk prisgruppe, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§5. For sen betaling Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der kan blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, kan BANKEN FITNESS sende yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder BANKEN FITNESS sig ret til at stoppe medlemskabet uden yderligere varsel. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

§6. Prisændringer Prisændringer meddeles via opslag i centrene samt på Facebook senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§7. Bero-perioder Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse i centret eller ved at sende en mail til centret. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 90 dage. Der kan maximalt oprettes 3 bero-perioder pr. år på samlet 90 dage. Det koster 100 kr. at oprette en bero-periode. Hver betaling tillægges desuden gældende administrationsgebyr. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden, ligesom det heller ikke er muligt at sætte medlemskabet i bero i opsigelsesperioden. Hvis medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab mens, det er sat i bero, skal bero-perioden afbrydes.

§8. Opsigelse af løbende medlemskaber Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt eller ved henvendelse i centeret. Efter opsigelsen vil medlemmet altid blive opkrævet sin næstkommende abonnementsbetaling. Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Du kan selvfølgelig fortsætte din træning i hele opsigelsesperioden. Opsigelse skal ske pr. e-mail eller ved henvendelse i centret. Mailadresse til centret findes på www.bankenfitness.dk under fanen ”kontakt”. E-mailen skal indeholde navn og adresse. Udmeldelsen er registreret ved modtagelse af en e-mailkvittering fra centret. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§9. Minimumsalder Minimumsalderen for at træne i BANKEN FITNESS er 12 år, betinget af at medlemmet er ledsaget af en forælder eller værge indtil den dag hvor medlemmet fylder 15 år. Træningen sker på forældre/værges ansvar.

§10. Helbredstilstand og personskade Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos BANKEN FITNESS. BANKEN FITNESS anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. BANKEN FITNESS tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande BANKEN FITNESS anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. BANKEN FITNESS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12. Ordensregler Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af BANKEN FITNESS personale skal altid følges. Under træning skal der anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre medlemmer. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Det er ikke tilladt at træne i sko der på nogen måde har været brugt udendørs. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, og rengøres efterhånden som træningen skrider frem. Centret er røgfrit område. Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges. Det er ikke tilladt at benytte BANKEN FITNESS faciliteter uden et gyldigt medlemskab, ligesom det heller ikke er tilladt at flere personer gør brug af det samme medlemskab. Overtrædelse af dette vil medføre et kontrolgebyr (pt. kr. 500, -) pr. involveret person.

§13. Umyndige medlemmer Er en person under 15 år, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i BANKEN FITNESS. Ved manglende betalinger eller gæld til BANKEN FITNESS indestår den gældende værge for det fulde beløb.

§14. Udelukkelse af medlem BANKEN FITNESS kan til enhver tid – og uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og BANKEN FITNESS forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

Klagemuligheder – oversigt og links:


Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk


Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: rikke@bankenfitness.dk

Bliv medlem

Start allerede i dag

Scroll til toppen

Firmaaftale

Vi vil  gerne invitere din virksomhed med ombord, i arbejdet mod et sundere og mere aktivt liv, til gavn for både medarbejdere og arbejdspladsen.


Det er ikke uden grund at flere danske virksomheder tilbyder motion til deres ansatte. Motion giver ikke bare, på flere måder, et lettere liv. Det sænker også antallet af sygedage, reducerer stresshormoner og giver en skarpere hjerne til at løse dagens opgaver.


Det er vores mission at skabe et lækkert træningsmiljø, som er mere end bare et fitnesscenter. Vi vil være på gulvet hver dag for at støtte og motivere vores medlemmer i at nå deres mål. Vi tilbyder mulighed for personligt tilrettelagte trænings- og kostprogrammer, vanecoaching og holdtræning og massage.


Visionen er, at nå så bred en medlemsskare som muligt, og dermed vise, at træning og motion er til glæde og gavn for ALL

Hvad tilbyder vi din virksomhed?

Vi tilbyder dig og dine ansatte, samt ægtefælle eller samlever, at træne til en fordelagtig pris, med mulighed for tilkøb af ekstra ydelser.
  • Årskort for din medarbejder samt dennes ægtefælle eller samlever for 2100,- Normalprisen er 2600,-
  • Ingen opstartsgebyr – Normal prisen er 150,-
  • 1 x InBody vejning GRATIS - Normalprisen er 100,-
  • Gratis basisprogram - Et personligt program kan tilkøbes for 150,-
  • Mulighed for deltagelse på alle udbudte hold.
  • Mulighed for tilkøb af kostvejledning og vanecoaching til 500,- pr. time.
  • Mulighed for tilkøb af Personlig Træning til 500,- pr. time.
  • Rabatkort på 25% til et valgfrit køb hos Sportigan (Gælder ikke i forvejen nedsatte varer).
  • Træning i lækre og indbydende lokaler, fyldt med helt nyt udstyr fra Matrix.
  • Gratis kaffe, te og vand.

Vi håber på at se dig og dine kolleger i BANKEN | FITNESS.

Ordensregler

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i Banken Fitness. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemskort: Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører en bøde på 500 kr. Kortet SKAL medbringes til træning, og du SKAL registrere din ankomst, også selv om døren er åben. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyr: Vores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug. Der må i øvrigt ikke anvendes kalk.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el.lign. Mobilsamtaler skal begrænses. Det er ikke ok, at optage maskiner blot fordi, at du lige skal tjekke dit Facebook feed. Der henvises til receptionsområdet.

Beklædning/hygiejne: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj, bar overkrop eller i bare tæer. Af hensyn til alle, så er du velkommen til at snuppe et bad både før og efter træning hvis det skulle være gået hen og er blevet nødvendigt.

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i receptionsområdet. Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene, og skal være ledsaget af et voksent medlem, faktisk skal det være en forælder (bonusforældre tæller naturligvis også). Babyer kan medbringes i lift/auto stol, hvis de ikke er til gene.

Drikkevarer: Har du andet end vand i din drikkeflaske, og her tænker vi på proteinshakes og lignende, så henviser vi til at du drikker det i omklædningsrummet eller ved receptionen. Dette er af hensyn til rengøring.

Doping: Doping accepteres ikke. Vi samarbejder med Anti Doping Danmark. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

Frameldning: Framelding af hold skal ske senest 6 timer før holdets start. Udeblivelse uden framelding udløser en bøde på 30 kr. 

Bliv medlem

Bliv medlem i dag og få Rabatkort til Sportigan på 25%, basisprogram/gennemgang af maskiner og en Inbody vejning til en værdi af 150kr.

Priser

OPRETTELSE
150,-
150,-
Månedsmedlemskab
239,-
239,-
Månedsmedlemskab Ung/Senior
189,-
189,-
Årskort 2600,-
2600,-
2100,-
KLIPPEKORT - 10-KLIP
400,-
400,-
INBODY VEJNING(Medlem)
100,-
100,-
INBODY VEJNING(ikke Medlem)
150,-
150,-
PROGRAMLÆGNING
150,-
150,-
Personlig træning pr. time
500,-
500,-
Kostvejledning pr. time
500,-
500,-
Vanecoaching pr. time
500,-
500,-

Øvrige priser & gebyrer

Nyt kort
50,-
50,-
Udeblivelse fra holdtræning
30,-
30,-
Pause
100,-
100,-
100,-

Månedsmedlemskab for dig som er mellem 20-64 år og som ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Ungdomsmedlemskab for dig som er mellem 15-19 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Seniormedlemskab for dig som er over 65 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Årskort for dig som ønsker at betale for et år ad gangen og spare 10% på din træning.

Junior medlemskab Junior medlemskab for dig som er mellem 12 og 15 år, og som ønsker fri træning i maskiner med din forælder eller værge.

Klippekort for dig som ikke træner så ofte eller kun træner i BANKEN FITNESS når du er i byen på besøg. Gælder et år fra købsdato.

En dags træning for dig som er på besøg i byen eller gerne vil prøve vores faciliter af inden et eventuelt køb af abonnement.

Firmaaftale. Henvend dig til os for at få et tilbud om en firmaaftale i BANKEN FITNESS.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.